ติดต่อเรา

ข่าว

บ้าน >  ข่าว

ทําความเข้าใจกับเครื่องจักรผลิตไฮโดรเจน: ก้าวสู่พลังงานสะอาด

เวลา: 2024-03-25ฮิต: 1

ไฮโดรเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีมากที่สุดในจักรวาลถือเป็นคํามั่นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ในฐานะแหล่งพลังงานสะอาด เครื่องผลิตไฮโดรเจนหรือที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลเซอร์อยู่ในระดับแนวหน้าในการควบคุมศักยภาพนี้ อุปกรณ์เหล่านี้แยกน้ําออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนโดยใช้กระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าอิเล็กโทรลิซิส


เครื่องผลิตไฮโดรเจนทํางานอย่างไร?


แกนหลักของเครื่องผลิตไฮโดรเจนคือเซลล์อิเล็กโทรไลเซอร์ซึ่งเกิดอิเล็กโทรไลซิสของน้ํา เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าที่เพียงพอโมเลกุลของน้ํา (H2O) จะถูกแยกออกเป็นก๊าซไฮโดรเจน (H2) และออกซิเจน (O2) ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นในสองส่วน:

- ที่ขั้วบวก (ขั้วบวก) น้ําจะออกซิไดซ์ปล่อยออกซิเจนอิเล็กตรอนและไฮโดรเจนไอออน (โปรตอน)

- ที่แคโทด (ขั้วลบ) ไฮโดรเจนไอออนจะได้รับอิเล็กตรอนและก่อตัวเป็นก๊าซไฮโดรเจนก่อนหน้า:เครื่องกําเนิดน้ําไฮโดรเจนทํางานอย่างไร

ต่อไป:ไม่มีใคร

หากคุณมีข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดติดต่อเรา

ติดต่อเรา

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

มินเตอร์